Naar mobiele navigatie

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Alkmaar d.d.23-12-2005. Onder depotnr.492/2005. 

 

De algemene voorwaarden kunt u hieronder downloaden. Voor het lezen van de voorwaarden heeft u Acrobat Reader nodig.