Naar mobiele navigatie

Duurzaam bouwen

Klok Dakkapellen vindt het belangrijk om naast een goed product ook een product af te leveren waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen.

Dit komt ondermeer tot uiting in de bouw van ons nieuwe bedrijfspand waarvoor een groenbeschikking is afgegeven, dit is een certificaat voor zeer duurzame utiliteitsbouw afgegeven door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met Staatssecretaris van Financien.
Om hieraan te kunnen voldoen waren de volgende punten van belang:

1.Een energieprestatie die 30% zuiniger is dan de eis in het bouwbesluit
2.Afzonderlijke ruimten voor vervuilende bronnen
3.Flexibel ontwerp (eenvoudig opnieuw in te delen)
4.Werken met een gesloten grondbalans
5.Duurzaam geproduceerd hout toepassen
6.Waterbesparende maatregelen toepassen
7.Hemelwater gescheiden afvoeren
8.Maatschappelijk verantwoord ontwerp

Een en ander is beoordeeld door Senter Novem en Agentschap NL.