Vergunningsaanvraag:

wat dient u aan te leveren

Mail hier uw bestanden

Home » Over ons » Werkwijze » Vergunning » Vergunningsaanvraag Verzorgen

Om uw bouwvergunning aan te vragen willen wij u verzoeken de volgende gegevens aan te leveren. Graag ontvangen wij scans en/of kopieën van de originele bouwtekening (foto’s van de tekeningen zijn niet geschikt vanwege de schaalverdeling) Mocht u niet in het bezit zijn van de originele (bouw)tekeningen, dan kunt u deze meestal opvragen bij het gemeente-/stadsarchief. 

U kunt onderstaande gegevens mailen naar info@kamphuisbouwconsultancy.nl o.v.v. uw naam en opdracht-/offertenummer. 

Grotere bestanden zijn te versturen via WeTransfer.

  1. Uw Burger Service Nummer (BSN-nummer) en voorletters + naam zoals op uw legitimatiedocument vermeldt (de vergunning wordt digitaal aangevraagd).
  2. Tekeningen van alle gevels van uw woning (schaal 1:50 of 1:100).
  3. Doorsnede tekeningen van uw woning met maatvoering (schaal 1:50 of 1:100)
  4. Plattegronden van alle verdiepingen van uw woning met maatvoering (schaal 1:50 of 1:100). 
  5. Sterkteberekening van uw woning (vaak beschikbaar bij het gemeente-/stadsarchief).
  6. Situatietekeningen en/of kadastrale kaart van uw woning (graag aankruisen om welke woning het gaat). 
  7. Kleurenfoto’s van de bestaande situatie, woning en omgeving.

Traject van de vergunningsaanvraag

Hieronder staat omschreven welke stappen uw aanvraag doorloopt.

Voor aanvraag: 

Bij een akkoord op uw offerte gaan de gegevens over de dakkapel naar Kamphuis Bouwconsultancy. Zodra ook u alle hierboven genoemde gegevens heeft aangeleverd bij Kamphuis Bouwconsultancy worden de nieuwe tekeningen gemaakt. Voordat de aanvraag wordt ingediend worden de tekeningen ter goedkeuring bij u voorgelegd. Bij goedkeuring wordt vervolgens de vergunningsaanvraag ingediend. De duur van het voortraject is gemiddeld twee weken, maar mede afhankelijk van het aanleveren van tekeningen en goedkeuring.

Tijdens aanvraag:

De gemeente heeft acht weken de tijd om uw vergunningsaanvraag te behandelen. Binnen deze acht weken is het mogelijk dat de gemeente een aanpassing of aanvulling van u vraag. Kamphuis Bouwconsultancy zal u hierin bijstaan.

Vergunning verleend:

Kamphuis Bouwconsultancy krijgt bericht dat uw vergunning is verleend en zorgt ervoor dat Klok Dakkapellen de vergunning kan inzien. Ook u krijgt bericht wanneer de vergunning is verleend, vaak rechtstreeks vanuit de gemeente. Het is verstandig om bij een verleende vergunning per mail contact te zoeken met uw adviseur. De adviseur zal de vergunning checken met de geoffreerde dakkapel. Het kan zijn dat er door de gemeente enkele wijzigingen worden gevraagd. Deze worden met u overlegd.

Pas wanneer een vergunning is verleend is het mogelijk het productieproces in gang te zetten en een exacte montagedatum te communiceren.

Constructieberekening:

Aanvullend op de omgevingsvergunning kan een gemeente een constructie-/sterkteberekening vragen. Het verschilt per gemeente of dit het geval is, toch houden wij hier bij opdracht rekening mee. Indien blijkt dat er geen constructieberekening benodigd is zal het daarvoor bestemde bedrag niet bij u in rekening worden gebracht.

Het kan zijn dat er vanuit een constructieberekening een aanvullende constructieve aanpassing aan de woning wordt gevraagd. Deze meerkosten zijn niet vooraf in de offerte voor de dakkapel opgenomen (enkel de standaardkosten voor het aanpassen van de dakconstructie t.b.v. het plaatsen van de dakkapel) maar worden vooraf naar u gecommuniceerd.

Bij vragen:

Als u vragen heeft over het verloop/de status van uw aanvraag dan is het mogelijk rechtstreeks contact op te nemen met Kamphuis Bouwconsultancy. Dit kan via de mail info@kamphuisbouwconsultancy.nl of telefonisch op het nummer 06-112 95 805 (ma-vr: 09.00-17.00 uur)